Aktywna Gmina Błaszki

Błaszkowskie Noce nie mogłyby się odbyć bez wsparcia partnerów m.in. sołectw i stowarzyszeń z Aktywnej Gminy Błaszki:

  • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GZIKÓW
  • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI CHRZANOWICE, CHRZANOWICE-WILCZKOWICE „POLNE KWIATY”
  • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI „PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻELISŁAWIA”
  • SOŁECTWO SĘDZIMIROWICE
  • STOWARZYSZENIE ZWYKŁE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BROŃCZYNIE
  • WŁOCIN KOLONIA – KACZY KUPER
  • RĘKODZIEŁO „NASZE PASJE”
  • DOMEK JEŹDZIECKI „TABOR CYGAŃSKI”
  • STOWARZYSZENIE MIĘDZYSOŁECKIE „WIĘŹ” W WOJKOWIE