Międzynarodowy plener malarski na Błaszkowskich nocach

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa potwierdziła swój udział w wydarzeniu promocyjno-rekreacyjnym „Błaszkowskie Noce”. Kongregacja Przemysłowo-Handlowa współpracuje ze Związkiem Artystów Polskich w całej Polsce, jak również z artystami sąsiednich krajów i będzie organizowała w Błaszkach międzynarodowy plener malarski wraz z aukcją prac artystycznych z której dochód przeznaczony będzie dla najbardziej potrzebującej wielodzietnej rodziny z Gminy i Miasta Błaszki.